CHART LEAK SATTA NUMBER
sattaking-up.com
sattaking-up.comContact Admin

SHALIMAR GAME

Shalimar Game Result Shalimargame Jantri Shalimar Game Record Shalimar Chart 2016-2017-2018

LIVE SHALIMAR GAME RESULT
सबसे पहले ओर सबसे तेज रिज़ल्ट यही आता है

SHALIMAR GAME KA RESULT SITE PR LAGWANE KE LIYE CALL KRE
9729337426


JAI BHARAT
waitKISHAN GANJ KG

shalimar game wait shalimar game

FIROZPUR

shalimargamewaitshalimargame.com

ROYAL GOLD RG

shalimar free gamewait shalimar

HIMACHAL

shalimar game 2020waitgali shalimar
सबसे तेज खबर सिर्फ़ यहाँ आती है
28-09-2020 11:45:33 AM
GAME LAST RESULT RESULT
JAI BHARAT
(12:50 PM)
04 wait shalimar game
HIMACHAL
(01:00 PM)
49 ** shalimar game
KISAN GANJ KG
(01:30PM)
74 ** shalimar game
FIROZPUR
(02:00 PM)
17 ** shalimar game
ROYAL GOLD RG
(02:30PM)
90 ** shalimar game
DELHI GOLD
(03:00 PM )
52 ** shalimar game
TAJ
(03:05 PM)
70 ** shalimar game
REGISTAN
(04:00PM)
07 ** shalimar game
KASHIPUR
(04:30PM)
08 ** shalimar game
DELHI DIAMOND
(5:00PM)
80 ** shalimar game
UP
(05:00 PM)
63 ** shalimar game
CHINA BAZAR
(5:40PM)
76 ** shalimar game
FARIDABAD (06:00 PM)
(06:00 PM)
27 ** shalimar game
NEW FD
(06:15 PM)
70 ** shalimar game
FARIDABAD
(06:15 PM)
51 ** shalimar game
NAGPUR
(06:20 PM)
16 ** shalimar game
PUNJAB
(07:30 PM)
21 ** shalimar game
GAZIABAD
(08:15 PM)
83 ** shalimar game
KUBER
(08:35PM)
87 ** shalimar game
PUNJAB KING
(10:00PM)
96 ** shalimar game
NEW DESAWAR
(10:30 PM)
69 ** shalimar game
GALI
(11:20 PM)
02 ** shalimar game
RAJASTHAN
(12:00AM)
83 ** shalimar game
DISAWER
(05:10 AM)
95 ** shalimar game
DISAWAR GALI FARIDABAD GAJIYABAD DIRECT SATTA OFFICE SE LEAK GAME HE SHINGLE JODI LEAK GAME 101% PASSS HOGY GAME FARIDABAD GAZIABAD GALI DISAWAR ME MILEGA FESS GAME PASS HONE KE BAD DENI HOGY JO BHAI LOSE ME CHAL RAHE HE WO TURANT MUJSE CONTAK KARE GAME DIRECT COMPANY SE LEAK MILEGA
9634889022
SHINGLE JODI GAME
JO MERE BHAI MOTA KHELETE HE SRIF WO HI SAMPARK KARE JO SAHI TIME PE IMANDARI SE KAM KARE SHINGLE SHOTS 101% GARENTY SE GAME PASS FARIDABAD GAZIABAD GALI DISAWAR JIS BHAI KI GAME PASS NAHI HOTI VO BHAI BHI SAMPARAK KARE
9001793451
RAVINDRA JAIN
GALI DISAWAR LEAK LEAK LEAK LEAK 2 JODI GAME DUNGA FESS GAME PASS KE BAD JO BHAI JAIDA LOSE ME HE MUJE CONTAK KARE KAM HO JAIGA FESS GAME PASS KE BAD DENI HE ONLY WHATSAPP KARE
9711474989
Miss Teena
GALI DISAWAR LEAK LEAK LEAK LEAK 2 JODI GAME DUNGA FESS GAME PASS KE BAD JO BHAI JAIDA LOSE ME HE MUJE CONTAK KARE KAM HO JAIGA FESS GAME PASS KE BAD DENI HE ONLY WHATSAPP KARE
07906257846
ROSHNI CHOPRA
गली Shalimar game की 1001% लीक जोड़ी खोजे

SEP.

2020

TAJ REGISTAN KASHIPUR UP CHINA BAZAR DELHI   DIAMOND  NEW FD  FARIDABAD  GAZIABAD  KUBER DELHI GOLD
1 86  75  93  50  31  95  95  96  41  ** 61 
2 09  85  92  81  02  04  93   50    07   21 41 
3

26 

66  13  32  18  37   72      07       23     98 81 
4 44  56  58  00  17  51  35  40   44    08  50 
5 83   51   64   05  70  94  02  23   58    95  26 
6 06     51r    11   43  92  19  82  92  15   89  63 
7  65    38    41   01  17  24  91  14    91     07  11 
8 63   55      41r    74  40  64  35  47  85   85  18 
9 85   70     57   50  22  46  47  87   33     97  20 
10  94    100      99  78  69  55  54  34  36    81  70 
11  60     10     76   62  51  71  52  53  17    27  92 
12 37     80     98   17  20  43  80  95  00    01  31 
13  25      30     86   74  26  08  06  51  84    53  71 
14  82      40     29   27  21  03  08  96  45     61  85 
15  00     00    70   89  69  63  64  79  42     99  47 
16  04     07    51   42  82  00  13  04   52      73  22 
17 99     29     21   12  81  61  05  28   96      04  76 
18 80    74      55     74  35  38  65  12  42     88  43 
19 54    50    71   23  99  46  66  03  94     07  58 
20

 52    

40    21   09  59  66  13  91  21      47  62 
21    38       99    19    17  12  06  34  97  96      81  29 
22 79      87     87   30  73  48  47  26  33      14  63 
23 71      41     96    53  39  27  48  55   71      15  74 
24 02     11    21     35     86   83  81  64   13      97  45 
25 83     75    77    31   71   26  92   66    27      63  61 
26 82     03    87    19   65   54  62  03   86       62  81 
27                                  
28                                       
29                                       
30                                     
31                                     

SEP.

2020

JAI BHARAT PUNJAB KING FARIDABAD {6:00 PM} GALI RAJASTHAN DISAWER
1 20  58  71  33  93   
2 59    98    64  01  86  86 
3 17  11  30  91  71   55 
4 34  75    19    03   86     55r 
5 29  55   100      57     55    52 
6 76  21    85      30     57    43 
7  70   91  18    08   43    83 
8 92  04    39       08r    71     29 
9 13  53  07   04  83    74 
10 55  06   31      08   37    73 
11 21    06    96    78   84    16  
12 01  73  59    38   73    44  
13 57   16      45      67   73    37  
14 96   21    61    27   73    99   
15  28   26   08    99   49    51   
16  63   16   38     95     03      88    
17 80  37   50    78   90     79   
18 28  51   84    12   60     74   
19 17  04   21    54   50     59   
20 33  38   25     02   04      41    
21 84  06   14     71   40     72    
22 52  78    02     55   78      87     
23 93  33    67     38   92      42      
24 13  65    47     28    39      61     
25 92   90      21      69   61     79      
26 03   55     51     55    79     33      
27                      
28                             
29                
30            
31                

SattaKing-Up.Com